GPX LEGEND 250 TWIN II Check in 3 ร้านตึกเก่าระดับตำนาน

GPX LEGEND 250 TWIN II นำพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศการผสมผสานกันระหว่างความออริจินอลของอาคารเก่าอายุเป็นร้อยปี ชิมอาหารอร่อย และมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจของตัวรถกัน

GPX LEGEND 250 TWIN II Check in 3 ร้านตึกเก่าระดับตำนาน Read More