REVIEW NEW HONDA CB500X แบบรวบรัด

ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาอยากโชกโชน สำหรับ HONDA CB500X
รถมอเตอร์ไซค์ไซส์ทะทัดทะแมนที่ความแรงเพียงพอต่อการใช้งาน
มาในปีนี้ก็ได้มีการเปิดตัวโฉมเกือบใหม่

REVIEW NEW HONDA CB500X แบบรวบรัด Read More