[RIDE NEWs] YAMAHA MOTO CHALLENGE Season4

[RIDE NEWs] YAMAHA MOTO CHALLENGE Season4

บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม Yamaha Moto Challenge ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการปีนี้

กิจกรรมในปีนี้จะเริ่มการฝึกอบรมทักษะช่างเครื่องยนต์และทักษะการขับขี่ในสนามแข่งให้นักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายนนี้ ที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรีตามหลักสูตร Motorsport Education ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมงานมืออาชีพ Yamaha Rider’s club Racing Team โดยปีนี้จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อปฏิบัติงานจริงในสนามแข่งมาตรฐานทั้งหมด 4 ครั้ง โดยใช้รถ Yamaha EXCITER 150

จากความสำเร็จและคุณประโยชน์ในด้านทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Yamaha Moto Challenge ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด จึงทำให้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติยศสูงสุดให้แก่ทีมชนะเลิศในปีนี้ ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุด

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน และนักศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาการศึกษาอาชีวะเอกชนให้ก้าวสู่การแข่งขันยุค 4.0 ในอนาคตอันใกล้นี้

การแข่งขันในโครงการ Yamaha Moto Challenge จะมีขึ้น 4 สนามในปีนี้

สนามที่ 1 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี

สนามที่ 2 วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

สนามที่ 3 วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี

สนามที่ 4 วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

Comments

comments