Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนามที่ 5

ผลการแข่งขัน Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนามที่ 5 

ผลการแข่งขัน รุ่นนับรอบ Kawasaki 140cc.  
1 A4 พัทยา เอ็นดูโร่ นายสนั่น ประทุมยศ 
2 A7 แกลงเอ็นดูโร่ ประสงค์คาร์เซ็นเตอร์ KENMOTORSPORT อำพล ดีเจริญชัยยะกุล 
3 A1 สอาดลำปาง นายณัฐพล ขจรคำ 
4 A3 พัทยา เอ็นดูโร่ เจนณรงค์ คำพา 
5 A14 Ipone 9 Idea Design นายสิทธิชัย แสงนัทธี 
6 A19 โจอี้บอย โจอี้ 
7 A17 โอ อะหลั่ย วอมอัพ เชียงใหม่ ศราวุธ มาภิวงค์

ผลการแข่งขัน รุ่นนับรอบ Kawasaki 150cc.           			
1 B01	สอาด ลำปาง	นายพงศธร อินทะสืบ
2 B14	API Tech ท๊อปลำปาง	นายณัฐวุธ พากเพียน
3 B11	ล้อโกลน เอ็นดูโร่ กาญจนบุรี	สพล สมรูป
4 B15	ศรีระจันต์ วัฒนยนต์	เทิดภูมิ บุญสำเร็จ
5 B02	สอาด ลำปาง	นายธนกร วงศ์วิชัย
6 B12	แกลงเอ็นดูโร่ ประสงค์คาร์เซ็นเตอร์ KENMOTORSPORT ณัฐพงศ์ พูลประดิษฐ์
7 B13	SW Shop	ธนากูล วงอยู่

ผลการแข่งขัน รุ่นนับรอบ Versys -X300           			
1 X06	 Kawazaki Mobius Motor bike - สิทธิชัย แสงนัทธี
2 X08	โมโตโฮลิค ราชพฤกษ์ - นายธีระ พุทธไทย
3 X02	เอ็มพีซีไบค์ช็อป โคราช -	สุทธิพงษ์
4 X03	โปรโมโตสปอร์ต เรียลเฮลเมท อิปปอนทีม	- นายตั้มมี่ ศรีดอนทราย
5 X11	ศรีระจันต์ วัฒนยนต์	- นายวิชญัฐพล รัตนพันธ์แตง

ผลการแข่งขัน รุ่น1 ชั่วโมง Adventure Open       		
1 E10	Spartan Unit - นายณัฐพงศ์ธร สิทธิบุญ/นายวรณัฐ สุขในมณี
2 E05	โมโตโฮลิค ราชพฤกษ์ - นายธีระ พุทธไทย/นายปิยะพงษ์ ชูใจ
3 E03	Kawazaki Mobius Motor bike - อัครินทร์ โชคธนเสฏกุล/พงษ์ศักดิ์ คำพรมมี
4 E07	Real Motorsport	- นายศุภมิตร ไมดิน/นายวัชระ ถิ่นจันคา
5 E02	โปรโมโตสปอร์ต เรียลเฮลเมท อิปปอนทีม	- นายสิทธิชัย แสงนัทธี/นายตั้มมี่ ศรีดอนทราย
6 E01	KGRS จงเจริญ - นายนพพล ตุลาธาร/นายวรุฒ บุญขวาง
7 E04	Real Motorsport	- นายสกุลรัตน์ กิจสงวน/นายอานุภาพ จิตรมี

ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง KLX250                   
1 K06/P05	คาวาซากิ API TDR Project FI DirTCALL	
นายจตุพร เรืองภักดิ์/นายชาติไทย จันทร์ทอง
2 K16/P15	PTT บ้านลูกโป่ง DID OHLINS KAWAZAKI	
นายวันมงคล ยาบุญนะ/นายสุปรีย์ อดุลยวิศิษฎ์
3 K04/P02	ศรีประจันต์ วัฒนยนต์ เบิร์ดนะจ๊ะ	
นายณัฐพัชร์ หอมไม่หาย/นายไมตรี จิรัฐติกาลพันธ์/นายธนะชัย แสงอาทิตย์
4 K13/P11	Ipone Enduro Pattaya	
นายมานพ เข็มบุญ/นายสิทธิชัย แสงนัทธี/นายพงษ์ศักดิ์ คำพรมมี
5 K05/P03	ศรีประจันต์ วัฒนยนต์	
นายวิชฐ์ปพล รัตนพันธ์แตง/นายเทิดภูมิ บุญสำเร็จ/นายธเนศ เผือกพันธ์มุง
6 K12	Kawasaki GPR by KSL	
ณัฐพงษ์ ชิโนทัย/ณัฐกิตติ์ สุธรรมวาท/นายเขมรัฐ สุธรรมวาท
7 K11/P07 จักรกฤษณ์ อำมะรี/กิติศักดิ์ กลัดหร่าย/จิรายศ ปราชเปรื่อง	

ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง Production 250cc.
1/P05/K06 คาวาซากิ API TDR Project FI DirTCALL	
นายจตุพร เรืองภักดิ์/นายชาติไทย จันทร์ทอง
2/P15/K16 PTT บ้านลูกโป่ง DID OHLINS KAWAZAKI	
นายวันมงคล ยาบุญนะ/นายสุปรีย์ อดุลยวิศิษฎ์
3/P02/K04 ศรีประจันต์ วัฒนยนต์ เบิร์ดนะจ๊ะ	
นายณัฐพันธ์ หอมไม่หาย/นายไมตรี จิรัฐติกาลพันธ์/นายธนะชัย แสงอาทิตย์
4/P11/K13 Ipone Enduro Pattaya	
นายมานพ เข็มบุญ/นายสิทธิชัย แสงนัทธี/นายพงษ์ศักดิ์ คำพรมมี
5/P03/K05 ศรีประจันต์ วัฒนยนต์	
นายวิชฐ์ปพล รัตนพันธ์แตง/นายเทิดภูมิ บุญสำเร็จ/นายธเนศ เผือกพันธ์มุง
6/P16 PTT บ้านลูกโป่ง DID OHLINS KAWAZAKI	
นายปฏัก รินฤาษี/นายวุฒิไกร ไชยสุ
7/P04 SW SHOP	
ธนากูล วงศ์อยู่/ประสิทธิ์ ขันตี/อดิศร ผมน้อย

ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง Kawasaki 140cc.                     
1 T11	SKP แสงชัย เชียงใหม่	
ศุภมิตร จำปาทอง/สมานชัย คำรังศรี/กิตติพงษ์ คล้าย้น
2 T06	โออะหลั่ย วอร์มอัพคาแฟ่	
นายศราวุธ มาภิวงศ์/นายเกริกเกียรติ นามแก้ว/นายณัฐพล ทองวรรณ์
3 T01	พัทยา เอนดูโร่	
นายสนั่น ประทุมยศ/นายเจนณรงค์ คำพา/นายอนู ประมวล
4 T15	แกลงเอ็นดูโร่ สมประสงค์คาร์เซ็นเตอร์	
อำพล ดีเจริญชัยกุล/ณัฐพงศ์ พูลประดิษฐ์/น้าเพ็ญ
5 T08	บ่อวิน เอ็นดูโร่	
วิศณุกร คำทองหลาง/ชิยันต์วุฒิ บุญโชคพรเพรช/อุบล สนิทยานนท์
6 T14	SIAM ENDURO	
อรุณสวัสดิ์ ศมานุกร/จักริน ยังสุข/ปฐมพงษ์ สะยะวุฒิ
7 T10	ก้านคอคลับ	
น๊อต/เฟิร์ส เก้านิ้วครึ่ง/โจอี้บอย

ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง Kawasaki 150cc.
1 W04	API Tech ท๊อปลำปาง	
นายณัฐวุธ พาราเพียน/นายคธาวุฒิ ปรีเปรม/นายสุรกิจ เงินเย็น
2 W01	สอาดลำปาง	
นายพงศธร อินทสืบ/นายธนกร วงค์วิชัย/นายณัฐพล ขจรดำ
3 W02	ทางของฝุ่น	
อนุรักษ์ หม่องศักดิ์/สุวินัย ชื่นใจ/วันชนะ อิ่มแสงรัตน์
4 W12	ฮอลแรงเหลือ	
ฮอล/เนส/ครูหลี่
5 W13	อิปปอน	
สุเทพ แก้วประสงค์/นรินรัตน์ เปียงแก้ว/สพล สมรูป
6 W09	kawazaki mobius motor bike	
อัครินทร์ โชคธนเสฏฐ์กุล/ธีรเจต แน่อึ่ง/ศุภนิมิต ไมดิน
7 W03	SW Shop	
พละศักดิ์ สีหะวงษ์/ประเสริฐ สุวรรณราย/เชิดชัย วิวัฒน์วานิช
ทั้งนี้ทางคาวาซากิต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักของกิจกรรม Kawasaki Enduro 3 Hrs. 2018 อย่าง Red Bull Thailand , IRC Tire, REAL Helmet , Touratech Thailand และ DID Racing Chain ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดทั้งปี


สำหรับความสนุกเร้าใจของการแข่งขันในปีหน้า จะจัดขึ้นที่ไหน สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลการแข่งขันและข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.kawasaki.co.th

Facebook : Kawasaki Motors Thailad

Facebook : Kawasaki Enduro 3 Hour.


#Kawasaki #KawasakiEnduro3Hr#justrideit