ยานยนต์สแควร์กรุ๊ปยัน จัดBig Motor Sale 2020 ศุกร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้


บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด  ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ Big Motor Sale 2020  ในวันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม  2563  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครขอยืนยันกำหนดการจัดแสดงงานในวันดังกล่าว

และเรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า บริษัทมีความตั้งใจและเตรียมความพร้อมในการจัดงานทุกด้านอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ COVID-19  ทั้งในเรื่องของสถานที่   การจัดเตรียม-การป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่างๆของผู้ร่วมแสดงงาน  ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้เข้าชมงาน ตามข้อเสนอเกณฑ์การประเมินตนเองของผู้ประกอบการเพื่อความปลอดภัย โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ซึ่งได้มีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท N.C.C.Image ในเครือ NCC Group ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้บริหารจัดการงาน Big Motor Sale 2020 พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  สถานที่จัดงาน

จึงเรียนมาเพื่อให้สื่อมวลชนทุกท่านได้มีความสบายใจ   หมดกังวลในการทำหน้าที่รายงานข่าวสารยานยนต์ต่างๆ ภายในงาน และด้วยความขอบคุณที่ท่านจะได้ร่วมเจตนารมณ์ให้งาน Big Motor Sale 2020 เป็นอีกช่องทางที่จะฟื้นฟูสร้างความเคลื่อนไหวทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

                        อนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป แต่หากมีคำสั่งตาม พรก.ฉุกเฉิน หรือจาก ศบค. หรือมีเหตุอื่นใดจากสถานการณ์ดังกล่าว

ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจัดงาน Big Motor Sale 2020 ได้  บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด จะได้ทำการแจ้งยกเลิกการจัดงานในปี 2563  อย่างเป็นทางการต่อผู้เข้าร่วมแสดงงาน พร้อมส่งมอบเงินค่าดำเนินการต่างๆ  กลับคืนเต็มตามจำนวนที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เข้าร่วมแสดงงานในทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่การจัดและดำเนินงาน Big Motor Sale 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564  ต่อไปอย่างเต็มที่