มาแน่ใบขับขี่บิ๊กไบค์ ขนส่งเผยต้องอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใหม่หมด

ขนส่ง เตรียมบังคับใช้ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ในปี63 เผยต้องอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใหม่หมดแตกต่างจากจักรยานยนต์ทั่วไป

มาแน่ใบขับขี่บิ๊กไบค์ ขนส่งเผยต้องอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใหม่หมด Read More